Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BOZP v roku 2015

Dátum:

BOZP v roku 2015
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
BOZP, ako každá iná oblasť hospodárskeho a spoločenského života, sa neustále vyvíja a prispôsobuje zmenám, ktoré prináša život. V roku 2015 sa bude vyvíjať aj legislatívny proces, ktorý sa vo väčšej miere dotkne aj oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V súvislosti s členstvom Slovenska v EÚ sa podieľame na aktivitách Európskej agentúry pre BOZP v Bilbao. V tomto roku bude pokračovať kampaň agentúry EU -OSHA Zdravé pracoviská 2014 - 2015 zameraná na riadenie stresu a psychosociálnych rizík. V rámci nej sa poskytne pomoc a poradenstvo zamestnancom a zamestnávateľom, aby dokázali identifikovať stres na pracovisku a účinne proti nemu bojovať a bude sa propagovať používanie praktických nástrojov.
Rok 2015 bude aj Európskym rokom rozvoja. EÚ je najväčším poskytovateľom ofi ciálnej rozvojovej pomoci na svete, a práve Európsky rok rozvoja 2015 je príležitosťou na prezentáciu silného záväzku EÚ, ktorým je odstránenie chudoby. Je tiež príležitosťou ukázať občanom EÚ, že každé euro podpory pomáha zmeniť životy ľudí v niektorých z najchudobnejších krajín sveta. Počas celého roka budú prebiehať diskusie, konferencie a kampane v tradičných aj elektronických médiách.
Rok 2015 je konečným termínom na splnenie miléniových rozvojových cieľov (MRC), takže je najvhodnejší čas pozrieť sa do minulosti na to, čo sa dosiahlo, ale predovšetkým zvážiť to, čo je ešte treba. Jedným z cieľov MRC je dosiahnuť dôstojnú zamestnanosť žien, mužov a mladých ľudí. Avšak dôstojné, udržateľné zamest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.