Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality * VPLYV DLHÉHO KOVIDU (LONG COVID) NA PRACOVNÍKOV A PRACOVISKÁ A ÚLOHA BOZP *

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA


Ewan MacDonald, University of Glasgow, Spojené kráľovstvo
Ioannis Anyfantis a Elke Schneider, Projektový manažment, EU-OSHA
Upravil: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce
Čo je syndróm dlhého kovidu, koho môže postihnúť a aké sú jeho účinky na zdravie pracovníkov? Odpovede
na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Podľa výskumného strediska Johns Hopkins Coronavirus Resource Center bolo k 6. aprílu 2022 na celom svete hlásených viac ako 494 miliónov prípadov COVID-19 a viac ako 6,16 milióna s tým súvisiacich úmrtí. [1] Agentúra Reuters (2022) na základe kombinácie mnohých zdrojov v tejto súvislosti odhaduje, že v Európe sa vyskytlo viac ako 181 miliónov prípadov a viac ako 2,1 milióna úmrtí. [2] Vzhľadom na to, že OSN odhaduje, že populácia Európy presahuje 750 miliónov ľudí, počet skutočných prípadov je potenciálne ešte oveľa vyšší, avšak z dôvodu miernych symptómov alebo neochoty hlásiť toto ochorenie neboli nahlásené, pričom mnohí ďalší ľudia majú skúsenosť s ochorením COVID-19 bez potvrdenia pozitívneho testu. [3]
COVID-19 je ochorenie podobné chrípke, je však oveľa infekčnejšie a s omnoho vážnejšími dôsledkami. [4] Keď­že výskyt COVID-19 predstavoval nový vírus aj novú chorobu, jeho dopad, bezprostredný účinok a trvalý vplyv boli zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj zamestnávateľmi len pomerne slabo pochopené. Mladí ľudia sa zvyčajne z tohto ochorenia zotavia rýchlo a taktiež u väčšiny ľudí v produktívnom veku dôjde k zotaveniu z ochorenia už do štyroch týždňov. [5] Infekcia COVID-19 však môže mať pre pracujúce obyvateľstvo vážne následky. Úrad pre národnú štatistiku Spojeného kráľovstva (ONS) odhaduje, že u 7% až 18% ľudí, ktorí mali COVID-19, sa rozvinú niektoré symptómy post-kovidového stavu pretrvávajúce najmenej päť týždňov, čo predstavuje odhadom asi 1,3 milióna ľudí. [6]
Už v počiatočných fázach pandémie v roku 2020 McKinsey Global Institute predpokladal, že po ukončení "lockdownov" sa niektoré pracovné postupy nenávratne zmenia. [7] Experti vo svojej správe odhadujú, že približne 94 miliónov pracovníkov v Európe si bude musieť rozšíriť svoje súčasné pracovné zručnosti, aby sa prispôsobili náročným podmienkam domácej a hybridnej práce, pričom ďalších viac ako 21 miliónov pracovníkov bude do roku 2030 potrebovať rekvalifikáciu.
Okrem týchto profesionálnych obáv je tu navyše ešte problém zdravia jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku ochorenia COVID-19 potenciálne nebudú môcť vrátiť k práci, ktorú vykonávali pred pandémiou. Taquet a kol. v septembri 2021 vyslovili hypotézu, že až jeden z troch chorých na COVID-19 bude trpieť následkami dlhého kovidu ešte týždne, ak nie mesiace, po počiatočnej infekcii. [8] Okrem toho je potrebné poznamenať, že súčasné chápanie dlhého kovidu naznačuje, že väčšina postihnutých sa nachádza v produktívnom veku. [9]
Problémom však zostáva sporadické objasňovanie ochorenia COVID-19 a dlhého kovidu, takže niektoré prípady nemusia byť vôbec odhalené.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že testovanie na potvrdenie predchádzajúcej nákazy zhruba po troch mesiacoch nie je spoľahlivé, pretože protilátky v krvi sa môžu stratiť, čím dochádza aj k strate príznakov minulej infekcie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala post-kovidový stav ako stav, ktorý sa vyskytuje u jedincov s pravdepodobnou alebo potvrdenou infekciou SARS CoV-2, zvyčajne tri mesiace od začiatku ochorenia COVID-19 s príznakmi, ktoré pretrvávajú najmenej dva mesiace a nie je možné ich vysvetliť inou alternatívnou diagnózou. [10] Ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako tri mesiace, skupiny pacientov a pracovníkov tento stav nazývajú najčastejšie dlhým kovidom, pričom lekári hovoria o takzvanom post-kovidovom stave alebo post-kovidovom syndróme. Tu je však potrebné poznamenať, že mnohé štúdie ignorovali ľudí so symptómami dlhého kovidu, ktorí nemali pozitívny test na prítomnosť vírusu.
V jednom prieskume Úradu pre národnú štatistiku Spojeného kráľovstva (ONS) s 20 000 prípadmi malo 13,7% postihnutých symptómy dlhšie ako 12 týždňov. Najvyššia prevalencia sa vyskytla v skupine pacientov vo veku 35 až 49 rokov, pričom symptómy malo 25,6% z tejto vekovej skupiny. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že u žien je mierne vyššia pravdepodobnosť pretrvávajúcich symptómov ako u mužov. [11] Analýza údajov založená na 368 857 odpovediach na koronavírusový dotazník (COVID-19 Infection Survey - CIS) zhromaždených počas štvortýždňového obdobia končiaceho sa 5. marca 2022 britského úradu pre národnú štatistiku ONS naznačuje, že v Spojenom kráľovstve symptómy dlhého kovidu nepriaznivo ovplyvnili každodenný život a aktivity 1,1 milióna ľudí (67% z tých, ktorí sami nahlásili dlhý kovid), pričom 322 000 (19%) oslovených uviedlo, že
ich schopnosť vykonávať každodenné aktivity bola "veľmi obmedzená
". [12] Ďalšia britská štúdia realizovaná na viac ako 2 000 pacientoch po hospitalizácii s COVID-19 prezentovaných na tohtoročnom Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb (ECCMID 2022, Lisabon 23. až 26. apríl 2022) [13] a publikovaných v prestížnom odbornom časopise The Lancet Respiratory Medicine [14] ukazuje, že len 29% pacientov hospitalizovaných pre COVID-19 sa úplne uzdravilo do roka po prekonaní tohto ochorenia.
Vo veľkej americkej štúdii Taquet a kol. v roku 2021 porovnávali 243 618 prípadov pacientov, ktorí prežili COVID-19, s prípadmi chrípky. [15] U pacientov, ktorí prežili COVID-19, bol zaznamenaný významný rozdiel vo výskyte symptómov, pričom viac ako 33% pacientov s COVID-19 uvádzalo jeden alebo viac príznakov dlhého kovidu pretrvávajúcich viac ako šesť mesiacov. Výsledky telefonického prieskumu vo Francúzsku (s mierou odpovedí 57% na 478 pacientov) zas ukázali, že štyri mesiace po hospitalizácii s ochorením COVID-19 mala približne polovica pacientov aspoň jeden z príznakov dlhého kovidu. [16] Keď sa objavili počiatočné prípady dlhého kovidu, medzi verejnosťou, ale aj medzi odborníkmi v oblasti medicíny bolo o takzvanom post-kovidovom syndróme nedostatočné povedomie a prevládal skôr skepticizmus. V dôsledku toho jednotlivci s pretrvávajúcimi príznakmi ochorenia nedostali takú lekársku starostlivosť, akú potrebovali.
Aké sú príznaky, symptómy a zdravotné dopady dlhého kovidu?
Dlhý kovid môže negatívne zasiahnuť takmer každý systém ľudského organizmu vrátane porúch dýchacieho systému, nervového systému. Môže spôsobiť neurokognitívne poruchy, poruchy duševného zdravia, metabolické, kardiovaskulárne a gastrointestinálne poruchy, malátnosť, únavu, bolesti pohybového aparátu a anémie. COVID-19 možno teda definovať ako nové ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorýkoľvek orgán v tele, a aj keď mechanizmus zodpovedný za tieto účinky stále nie je istý, pravdepodobne ho spôsobuje zápal výstelky krvných ciev (endoteliitída). [17]
Pracovníci, ktorí zažívajú dlhý kovid, môžu mať jeden alebo aj niekoľko symptómov:
-
extrémna únava (únava),
-
dýchavičnosť,
-
bolesť alebo tlak na hrudníku,
-
problémy s pamäťou alebo koncentráciou ("mozgová hmla"),
-
ťažkosti so spánkom,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.