Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Semináre na podporu kampane EU-OSHA v Žiline a Prešove
V aktivitách na podporu kampane EU-OSHA pokračovalo národné kontaktné miesto agentúry, ktorým je Národný inšpektorát práce, ďalšími seminármi, ktoré sa konali 6. novembra v Žiline v hoteli Holiday Inn a 8. novembra v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, ktorý je ambasádorom EU-OSHA na Slovensku v hoteli Dukla v Prešove. Ústrednou témou oboch seminárov, ktorých sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, predovšetkým z radov bezpečnostných technikov, bola podpora kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Oba semináre boli hradené z prostriedkov EU-OSHA.
Semináre upozornili odbornú verejnosť na tieto hlavné posolstvá kampane:
-
pre účinnú kontrolu nebezpečných látok je dôležité zaistiť účasť pracovníkov a vybudovať silnú kultúru prevencie rizík na pracovisku,
-
je dôležité pochopiť skutočný dosah nebezpečných látok
-
nebezpečné látky sú prítomné na mnohých pracoviskách,
-
používanie nebezpečných látok neklesá a ich kontrola je dôležitejšia než kedykoľvek predtým,
-
dôležitá je hierarchia kontrolných opatrení (zásada STOP)
-
najúčinnejšie opatrenie je vždy na prvom mieste.
-
ak nie je možná úplná eliminácia rizika, existujú praktické riešenia v podobe substitúcie,
-
obzvlášť nebezpečné sú karcinogénne látky a na ochranu pracovníkov pred nimi musia byť zavedené zvláštne opatrenia.
Ďalšie semináre na podporu tejto dvojročnej kampane sa uskutočnia v roku 2019, pričom o ich termínoch a programe bude verejnosť včas informovaná na webovej stránke Národného inšpektorátu práce.
Týždeň BOZP a ENVIRO 2018 v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., skupina SSE
Tak ako po minulé roky, aj v roku 2018 organizovala skupina SSE početné akcie s cieľom zapojiť sa do celoeurópskej kampane "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky", zvýšiť povedomie zamestnancov o zdravom životnom štýle, pitnom režime a rizikách pri práci s nebezpečnými chemickými látkami, informovať zamestnancov o dopravnej bezpečnosti a zároveň aj o zmenách v interných predpisoch spoločnosti. Počas celého týždňa boli takmer 300 zamestnancom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.