Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Správa agentúr EÚ o práci v Európe
Demografické zmeny predstavujú v najbližších rokoch jednu z najdôležitejších hospodárskych a sociálnych výziev EÚ. Dotýkajú sa rôznych oblastí sociálnej a hospodárskej politiky, ktorými sa EÚ intenzívne zaoberá a ktoré sú riešené na základe zmlúv EÚ a Charty základných práv Európskej únie, prijímaním politických riešení a implementáciou rôznych nástrojov. Uvedená téma je intenzívne riešená aj zo strany EU-OSHA, ktorá na tému zdravých pracovísk pre všetky vekové kategórie organizovala v rokoch 2016 až 2017 dvojročnú kampaň a zbierala informácie o dobrej praxi, hlavne s ohľadom na starnúcu pracovnú silu. EU-OSHA zverejnila podrobnú správu na tému práca a starnutie, ktorá je spoločným dielom štyroch agentúr:
-
EU-OSHA,
-
Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
-
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE),
-
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných podmienok a pracovných podmienok (Eurofound).
Každá z agentúr sa vo svojej kapitole sústreďuje na iné aspekty demografickej zmeny a skúma jej dôsledky pre zamestnanosť, pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Jednotlivé kapitoly sú spracované samostatne, hoci sú navzájom prepojené obsahom a cieľom.
EU-OSHA spracovala časť správy, ktorá sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia v kontexte s pracovníkmi rôznych vekových kategórií. Zaoberá sa zmenami, ktorým sú vystavení starší pracovníci, vplyvmi pracovných podmienok na ich zdravie, a to s ohľadom na prácu v rôznych odvetviach. Samostatnou podkapitolou sú informácie o BOZP stratégiách jednotlivých štátov EÚ na podporu zdravého starnutia populácie, ako aj príklady z niektorých štátov EÚ, ako Holandsko, Nemecko, Fínsko a niekoľko ďalších krajín, ktoré zaviedli inovatívne prístupy k zlepšeniu a udržiavaniu zdravia starnúcej pracovnej sily.
Eurofound sa vo svojej časti podrobne zaoberá pracovnými podmienkami v rôznom veku a politikami pojednávajúcimi o predlžovaní pracovného života. Do tejto kapitoly sú zahrnuté aj informácie ohľadom sociálno-demografických chara
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.