Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie - výsledky kampane 2016/2017
V novembri 2017 bude slávnostným samitom, ktorý sa bude konať v dňoch 21. - 22. novembra v Bilbao, ukončená dvojročná kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Kampaň má 34 mediálnych partnerov z 15 krajín, z ktorých väčšinu zastupujú odborné časopisy zamerané na problematiku BOZP. Všetky jej aktivity sú propagované na domovskej stránke EU-OSHA a má podporu aj na sociálnych sieťach, ktorými sú Facebook, Linkedln a Twitter.
Najobľúbenejšími aktivitami v jednotlivých členských štátoch boli už tradične semináre, ktoré predstavovali 77% zo všetkých organizovaných podujatí, za nimi nasledovali tlačové vyhlásenia (35,5%) a tlačové konferencie s podielom 15,5%. Do konca augusta 2017 mala kampaň spolu 1 060 mediálnych výstupov, do konca septembra 2017 bolo zaznamenaných 238 140 návštev webovej stránky kampane.
Národné kontaktné miesta EU-OSHA zrealizovali spolu 136 seminárov, 37 partnerských stretnutí, 12 tlačových konferencií, 6 okrúhlych stolov s novinármi a ďalšie aktivity, na ktorých aktívne participovalo viac ako 15-tisíc ľudí.
Oficiálni partneri kampane, ako napr. spoločnosti Ideal Standard International, SAP, Toyota, Sofidel, Lego a ďalší, iniciovali aktivitu zameranú na výmenu skúseností v zavádzaní dobrej praxe, ako aj semináre v svojich spoločnostiach. Celý priebeh kampane, vrátane príkladov dobrej praxe, bude zhodnotený na blížiacom sa samite. Z víťazných a doporučených príspevkov zo súťaže organizovanej v prvom roku kampane boli vypracované viaceré jazykové verzie brožúry s názvom Cena za dobrú prax za roky 2016 - 2017. Predstavených je v nej 18 prípadových štúdií európskych spoločností a organizácií, ktoré uplatňujú inovačné metódy v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamerané na podporu zdravého starnutia pri práci. Jednou z nich je aj slovenská spoločnosť Duslo Šaľa, a.s. Brožúra je zverejnená na webovej stránke EU-OSHA v 18 jazykoch EÚ, vrátane verzie v slovenskom jazyku.
Príručky s osvedčenými postupmi v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu
Na webovej stránke EU-OSHA sú zverejnené dve nové nezáväzné príručky o správnych postupoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práce na projektoch tvorby príručiek sú podporované v rámci Programu Európskej únie (ďalej "EÚ") pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS, ktorý vykonáva Európska komisia s cieľom fi nančne podporovať realizáciu cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí, a tak prispieť k splneniu cieľov stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach.
Prvá z uvedených príručiek sa týka poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.