Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Zdravé pracoviská 2016
Film "Byť učiteľom", ktorého režisérom je Jakob Schmidt z Nemecka, sa stal víťazom filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská za rok 2016. Cena bola vyhlásená na 59-om festivale dokumentárnych a animovaných filmov s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia v Lipsku. EU-OSHA cenu podporuje s cieľom povzbudiť filmárov, aby vytvorili diela zobrazujúce riziká, ktorým čelia pracujúci, ako aj zmeny, ktoré ovplyvňujú dnešné pracoviská.
"Byť učiteľom" vykresľuje pravdivé osudy troch mladých učiteľov a ich pôsobenie v oblasti vzdelávania na rôznych typoch škôl počas obdobia praktickej odbornej prípravy, ktorému sa v Nemecku hovorí "referendariát". Bol vyhodnotený ako najlepší film s tematikou súvisiacou s prácou, pričom porota vyzdvihla predovšetkým režisérov zmysel pre humor a hlboké posolstvo o budúcnosti mladých ľudí. Porota o víťaznom filme povedala, že vysoko vystihuje trend súčasnosti, ktorým je stres, vyskytujúci sa v značnej miere v učiteľskej profesii. Víťazný režisér získal s ocenením aj peňažnú odmenu 5 000 EUR, ako aj kópie filmu na DVD, ktoré vyrobí EU-OSHA a bude ho distribuovať s titulkami vo viacerých európskych jazykoch svojim národným kontaktným miestam.
Slovenské národné kontaktné miesto, pravidelne informuje o konaní súťaže a jej kritériách a o termíne podania prihlášky. Organizuje premietanie víťazného filmu verejnosti, pričom tento film sa u nás bude premietať študentom Technickej univerzity v Košiciach. Prostredníctvom zástupcov národnej siete bude ponúknutý na premietanie aj iným školám a záujemcom počas propagácie Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia v roku 2017. Upútavka k filmu v pôvodnom znení je zverejnená na webovej stránke EU-OSHA.
Priority činnosti EU-OSHA na roky 2017 - 2019
V programovom dokumente Plán hlavných činností EU-OSHA na roky 2017 - 2019 sú určené nasledovné priority:
-
Priorita 1 - Široké spektrum rizík
-
Priorita 2 - Čísla a fakty
-
Priorita 3 - Nástroje riadenia BOZP
-
Priorita 4 - Zvyšovanie povedomia, komunikácie a viacjazyčný prístup
-
Priorita 5 - Zdieľanie informácií
-
Priorita 6 - Strategická a funkčná spolupráca
V roku 2017 sa uskutočnia tri zasadnutia zá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.