Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ladislav
Kerekeš
pripravil zo zdrojov EU-OSHA, Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Samit Zdravé pracoviská uzavrel najúspešnejšiu kampaň v histórii EU-OSHA
Poprední odborníci a tvorcovia politík v oblasti BOZP z celej Európy sa zišli 12. a 13. novembra 2019 v španielskom Bilbau, aby sa v spolupráci so zástupcami inštitúcií EÚ, národných kontaktných miest a oficiálnych partnerov kampane, mediálnych a sociálnych partnerov, spoločne zamysleli nad dosiahnutými úspechmi a poznatkami získanými počas kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 - 2019. Ako uviedla výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek, kampaň na roky 2018 - 2019 bola veľmi úspešná, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktorým sú vystavení pracovníci, ale aj pokiaľ ide o podporu kultúry prevencie. "Počas kampane na roky 2018 - 2019 sme zaznamenali nebývalú mieru účasti. Kontaktné miesta agentúry EU-OSHA zorganizovali viac ako 350 aktivít vo viac než 30 krajinách, do ktorých sa zapojilo viac než 17?000 účastníkov. Záverečnou bodkou za touto úspešnou kampaňou je samit Zdravé pracoviská. V kampani však budeme aj naďalej pokračovať poskytovaním praktických nástrojov a usmernení pre naše cieľové skupiny a budeme sa tiež zapájať i do plnenia akčného plánu opatrení proti karcinogénom," konštatovala Christa Sedlatschek. Pripomenula, že ešte stále je každý deň nebezpečným látkam v Európe vystavené veľké množstvo pracovníkov a používanie nebezpečných chemických látok neustále rastie. Aj najnovší prieskum agentúry ESENER-3 z roku 2019 potvrdil, že prítomnosť potenciálne nebezpečných chemických alebo biologických látok na pracovisku uvádza až 38% európskych podnikov.
Súčasťou samitu boli aj paralelné semináre, ktorých úlohou bolo podporiť diskusiu medzi účastníkmi podujatia. Ich témy boli zamerané na preventívne opatrenia na minimalizovanie expozície karcinogénom na pracovisku, osvedčené postupy a intervencie, udržateľné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.