Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Informácie k súťaži "Dobrá prax"
Počas kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie je znova organizovaná súťaž v zbere príkladov tzv. dobrej praxe. Víťazné príklady z členských štátov musia byť doručené EU-OSHA prostredníctvom národných koordinátorov najneskôr do 31. októbra 2016.
Uzávierka príkladov na Slovensku je do 30. septembra. Bližšie informácie o podmienkach súťaže boli zverejnené v predchádzajúcom čísle. Podrobnosti ako spracovať príspevok do súťaže poskytne národné kontaktné miesto, ktorým je v prípade záujemcov zo Slovenska Národný inšpektorát práce. Kontakty na národné kontaktné miesta a kontaktné osoby sú zverejnené na webovej stránke www.healthyworkplaces.eu.
Prvý tohoročný seminár EU-OSHA na podporu aktuálnej kampane
5. mája sa v Bratislave uskutočnil prvý zo seminárov na podporu kampane "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie". Zúčastnilo sa ho viac ako 100 účastníkov, ktorými boli zástupcovia Národnej siete, bezpečnostní technici a manažéri podnikov.
V rámci programu seminára účastníkov privítal hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, ktorý hovoril o výsledkoch inšpekcie práce za rok 2015 v bratislavskom kraji, odborník z Úradu verejného zdravotníctva, ktorého príspevok sa týkal oboznámenia s novou vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom. Zástupkyňa Národného kontaktného miesta EU-OSHA, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a zástupca Konfederácie odborových zväzov sa venovali aktuálnej téme kampane a jej súvislostiam s BOZP.
Ďalší seminár bude organizovaný 14. júna v Prešove. Program, prihláška a pozvánka sú zverejnené na www.i
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.