Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ladislav
Kerekeš
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA využíva online príležitosti na zapojenie Európy do BOZP
Podpora kultúry prevencie rizík s cieľom zlepšiť pracovné podmienky v celej Európe je jadrom vízie EU-OSHA už 25 rokov. Agentúre sa podarilo dosiahnuť tento cieľ aj prijatím internetu ako účinného nástroja na oslovenie cieľového publika a zvyšovanie informovanosti o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V roku 1996, keď ešte mnoho verejných organizácií vôbec nemalo internet, EU-OSHA vo svojej prvej výročnej správe formulovala svoj úmysel používať internet ako hlavný komunikačný nástroj na ľahší prístup k širokému spektru organizácií a pracovísk. Prvým krokom bolo spustenie vlastnej webovej stránky v roku 1999. Počas prvých 4 rokov sa zaznamenané užívateľské relácie zvýšili zo 416 000 na 1,73 milióna.
Po tomto úspechu začala agentúra EU-OSHA v roku 2001 vydávať svoj e-mailový newsletter – OSHmail – obsahujúci skomprimované informácie a odkazy na správy a udalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dnes OSHmail oslovuje tisíce predplatiteľov mesačne a zabezpečuje aj priamy prístup k týmto informáciám cez webovú stránku. V súčasnosti má EU-OSHA k dispozícii nový súbor webových stránok vrátane webových stránok venovaných svojim kampaniam s najdôležitejšími informáciami, tlačovými správami a odkazmi na publikácie, nástroje a ďalšie on-line zdroje. Tieto webové stránky nielenže ponúkajú záväzné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale zároveň výrazne rozšírili dosah agentúry, pretože sú dostupné vo viacerých jazykoch. V roku 2018 agentúra registrovala viac ako 2,4 milióna návštev svojich internetových stránok.
Digitálne inovácie
Internet umožnil EU-OSHA nielen účinne zvyšovať informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za posledných 25 rokov, ale tiež rozvíjať a šíriť širokú škálu nástrojov a zdrojov. Spustenie platformy interaktívneho on-line hodnotenia rizík (OiRA) v roku 2011 a on-line encyklopédie OSHwiki v roku 2014 poskytli okamžitý prístup k bezprecedentnému množstvu informácií, nástrojov a osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nástroje vizualizácie údajov agentúry EU-OSHA poskytujú fakty a čísla o celom rade otázok k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Európe vrátane spôsobu riadenia rizík, pracovných podmienok, demografie, vplyvu na zdravie, politík a stratégií. Užívateľsky prívetivé nástroje zobrazujú kľúčové zistenia a údaje, ktoré je možné filtrovať podľa krajiny, odvetvia a ďalších premenných.
Interaktívne nástroje EU-OSHA na vizualizáciu údajov navyše umožňujú komunite BOZP vizualizovať,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.