Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Stretnutie zástupcov národného kontaktného miesta
11. decembra sa na Národnom inšpektoráte práce (ďalej "NIP") zišli zástupcovia národnej siete, aby zhodnotili plnenie úloh za rok 2014 a diskutovali o plánovaných úlohách a pripravovaných aktivitách na rok 2015.
Stretnutie, ktoré sa v zmysle platných zásad agentúry konalo na báze tripartity, otvoril generálny riaditeľ NIP, Ing. Andrej Gmitter. V roku 2015, keď bude v centre aktivít druhý rok kampane
"Zdravé pracoviská bez stresu"
, zorganizuje národné kontaktné miesto
štyri bezplatné semináre
(o mieste, termíne a programe seminárov bude verejnosť vopred informovaná na webovej stránke NIP). Prvý zo spomínaných seminárov sa bude konať v apríli v Bratislave a budú naň prednostne pozvaní členovia národnej siete a zástupcovia väčších podnikov.
V priebehu roka 2015 plánuje národné kontaktné miesto zorganizovať v máji
exkurziu novinárov v Slovenských elektrárňach, a.s.,
ktoré sú jedným z úspešných podnikov, zapojených do súťaže
"Dobrá prax"
. Novou aktivitou bude premietanie a diskusia k jednému z víťazných dokumentárnych filmov s tematikou BOZP. Film bude premietaný pre vybraných poslucháčov TU Košice, ktorí z ponuky víťazných filmov uprednostnili víťazný film posledného ročníka súťaže z prostredia sezónneho zberu hrozna.
OSHwiki
Databáza OSHwiki (http://oshwiki.eu), ktorá bola sprís tupnená na
XX. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochra ne zdravia pri práci 2014 vo Frankfurte v Nemecku,
je kooperatívna on-line encyklopédia poskytujúca ideálny spôsob prepojenia odborníkov z oblasti BOZP, ktorá obsahuje fundované informácie z rôznych oblastí BOZP. K prispievateľom patria mnohé vnútroštátne organizácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj popredné výskumné inštitúty.
Do databázy OSHwiki má prístup každý užívateľ a je možné do nej nahliadať, čítať a zdieľať články. Akreditovaní autori môžu rýchlo a jednoducho prispievať k tejto neustále sa rozvíjajúcej odbornej faktografi i BOZP.
Cieľom EU-OSHA v súvislosti s uvedením databázy OSHwiki je účinná podpora výmeny odborných skúseností a podpora vedy, spolupráce a synergie v oblasti BOZP.
Niektoré zo "zraniteľných" skupín európskeho trhu práce, ktorým treba venovať podľa EU-OSHA zvýšenú pozornosť
- Ženy
Európa si v rámci stratégie EÚ 2020 vytýčila cieľ,
zvýšiť účasť žien na trhu práce na 75%.
Aby bol dosiahnutý, treba vykonať ďalšie opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok žien v oblasti BOZP. U žien pracujúcich na tzv. ženských pracovných
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.