Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Nová kampaň EU-OSHA
Kampaň "Zdravé pracoviská bez stresu" vyhlásená agentúrou na roky 2014 - 2015 zdôrazňuje dôležitosť rozpoznania pracovného stresu a ďalších psychosociálnych rizík. Podporuje ich riadenie ako súčasť integrovaného prístupu k udržiavaniu zdravého pracoviska. Psychosociálne riziká sa môžu objaviť na každom pracovisku, dajú sa však úspešne riadiť, a to aj s obmedzenými finančnými zdrojmi. Kampaň poskytuje pomoc, usmernenia a nástroje potrebné na účinné rozpoznanie a riadenie pracovného stresu a psychosociálnych rizík na pracoviskách.
Oficiálni partneri kampane
Súčasťou každej kampane EU-OSHA je program európskych partnerov kampane, ktorý organizáciám poskytuje možnosť stať sa partnermi agentúry a pomáha zvyšovať informovanosť o téme a zviditeľňovať kampaň a partnerskú organizáciu. EUOSHA znova vyzýva celoeurópske a nadnárodné organizácie, aby sa stali jej oficiálnymi partnermi. Kampaň "Zdravé pracoviská" aktívne podporuje už viac ako 80 partnerov.
Ak máte záujem stať sa partnerom kampane, navštívte internetovú stránku: www.healthy-workplaces.eu.
Program Európskej ceny za dobrú prax a jej kritériá
Kritériá dobrej praxe sú riešenia, ktoré:
-
obmedzia všetky možnosti, ktoré by mohli spôsobiť ujmu pracovníkom alebo iným osobám spojeným s podnikom, pokiaľ je príčina ujmy dopredu známa,
-
celkovo zlepšia pracovné podmienky a účinnosť pri podporovaní zdravia, bezpečnosti a efektívnosti,
-
dosiahnu trvalé a identifikovateľné zníženie rizika ujmy spôsobenej pracovníkom.
Ďalej by tieto riešenia mali:
-
názorne ukázať kroky a metódy, ktoré možno uskutočniť na pracovisku alebo v rámci organizácie, aby sa zlep
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.