Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Svetový deň ochrany zdravia a bezpečnosti - 28. apríl
V rámci
Svetového dňa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v roku 2013
organizovaného Medzinárodnou organizáciou práce sa pozornosť odborníkov v oblasti ochrany zdravia zameriava na
prevenciu chorôb z povolania
. Na Slovensku je najviac chorôb z povolania v priemyselnej výrobe. Ľudí najčastejšie trápia bolesti horných končatín, ale aj infekčné ochorenia. Postihnutými sú predovšetkým pracujúci medzi 50. - 59. rokom života, s miernym posunom do vyšších vekových skupín. Vyplýva to z analýzy hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia Ľubomíra Legátha. K ich predchádzaniu treba zabezpečiť dôslednú pracovnú anamnézu pri sledovaní aj mimopracovných aktivít, informovanosť a prevenciu. Význam zohrávajú aj preventívne prehliadky zamestnancov, vedúce k včasnému odhaleniu prvotných zmien, ich následné preradenie na nerizikové pracoviská, kedy sa zároveň ponúka možnosť využiť čas na rekvalifikáciu exponovaných jedincov a ich uplatnenie na iných pracoviskách.
Zelené práce, charakteristika ekologických pracovných miest a riziká ich zamestnancov
Agentúra zverejnila na webovej stránke informácie, týkajúce sa aktuálnej problematiky tzv.
ekologických pracovných miest.
Tieto zahŕňajú širokú škálu rôznych pracovných miest v rôznych odvetviach národného hospodárstva, ako aj rôznorodú pracovnú silu.
Napriek viacerím vymedzeniam tohto pojmu v rámci rôznych inštitúcií možno ekologické pracovné miesta chápať ako pozície, ktoré istým spôsobom prispievajú k zachovaniu alebo obnove životného prostredia. Môžu sem patriť pracovné miesta, ktoré pomáhajú chrániť ekosystémy a biodiverzitu, znižovať spotrebu energie a surovín, alebo znižovať riziká spojené s odpadovým hospodárstvom a celkovým znečistením. Zámerom EU-OSHA je zvyšovať in
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.