Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA
Riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia súvisiacich s údržbou
Údržba je vysoko riziková činnosť, ktorá sa vykonáva vo všetkých oblastiach na každom pracovisku. Zahŕňa širokú škálu úkonov a z toho dôvodu je spojená s najrozličnejšími rizikami.
Faktory, ktoré vplývajú na bezpečnosť pri údržbe a všeobecnejšie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zahŕňajú okrem iného aj bezpečnosť pri práci s chemikáliami a prácu s dodávateľmi. Viac informácií o bezpečnosti pri údržbe, ktoré zhromaždila agentúra počas predošlej dvojročnej kampane EÚ zameranej na bezpečnosť pri vykonávaní údržbárskych prác, ako aj hodnotení rizika pri týchto činnostiach nájdete na https://osha.europa.eu/sk/topics/maintenance.
Agentúra EU-OSHA vytvorila partnerstvo s európskymi médiami v oblasti BOZP
Agentúra zverejnila informáciu, ktorá potvrdzuje aktívnu účasť a pomoc dvanástich popredných európskych časopisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri propagácii práve prebiehajúcej kampane "Zdravé pracoviská 2012 - 2013" s názvom "Spolupráca pri prevencii rizík".
Agentúra EU-OSHA ponúka novinárom a redaktorom platformu na vzájomné kontaktovanie sa, výmenu informácií a nadviazanie spojenia so sieťami a zainteresovanými stranami v Európe aj mimo nej. Partnerstvo je určené pre tie média alebo publikácie, ktoré sú ochotné a schopné sa výraznou mierou zapojiť do kampane. Na webovej stránke agentúry sú zverejnení terajší mediálni partneri, ako aj podrobné informácie ku kampani, vrátane propagačných materiálov.
Na stránke http://www.healthy-workplaces.eu/sk/about/media-partners možno nájsť viac informácií o výhodách mediálneho partnera a ponuku partnerstva (v angličtine).
Taxikári - riziká pri práci
Na webovej stránke agentúry sú vo zvláštnom súbore vymenované odvetvia, ktoré sú vzhľadom na problematiku BOZP, zvýšenú mieru rizika a vyšší po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.