Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA
Európska agentúra pre BOZP Bilbao
Európska kampaň BOZP 2012 - 2013
V Agentúre vrcholia prípravy na novú kampaň BOZP, ktorá sa počas nasledujúcich dvoch rokov zameria na spoluprácu zamestnávateľov a zamestnancov pri zaisťovaní BOZP na pracovisku. Motto kampane je "Spoločne pri prevencii rizík". Je pripravená nová grafická úprava všetkých dokumentov a budú sa konať tradičné vzdelávacie aktivity. Kampaň bude oficiálne zahájená 18. apríla 2012 v Bruseli v spolupráci s írskym predsedníctvom
"Fakt 99" o problematike BOZP v poľnohospodárstve
EU-OSHA vydala na pomoc zamestnávateľom ako aj všetkým, ktorých zaujíma problematika BOZP v poradí "99-ty fakt", zaoberajúci sa problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v poľnohospodárstve. Poukazuje na skutočnosť, že poľnohospodárstvo je v krajinách EÚ z hľadiska pracovných úrazov jedným z najnebezpečnejších odvetví. U zamestnancov v poľnohospodárstve je miera úrazov bez smrteľných následkov 1,7-krát vyššia ako priemerná miera úrazovosti a miera úrazov so smrteľnými následkami je trikrát vyššia ako priemer. "Fakt" sa zaoberá špecifikáciou úloh, súvisiacich s údržbou v poľnohospodárstve. Poukazuje na nebezpečenstvá spojené s údržbárskou činnosťou a na najčastejšie faktory prispievajúce k úrazom pri údržbe v poľnohospodárstve. Dáva návod na to, aké preventívne opatrenia možno vykonať na zlepšenie stavu. Všetkých, ktorí sa o problematike chcú dozvedieť viac, odkazuje "Fakt 99" na publikáciu uvedenú na internete "Maintenance in agriculture a safety and health guide" (Údržba v poľnohospodárstve - príručka o bezpečnosti a ochrane zdravia), ktorá je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.