Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Denné osvetlenie v školách

Dátum:

V procese výuky v školských zariadeniach (ďalej len "školy"), úlohou žiakov je sledovanie, príjem a zapamätanie si prijatých informácií, pričom prijaté informácie sú kombináciou sluchových a zrakových podnetov. Medzi hlavné zrakové úlohy v školách patrí písanie, čítanie textu v učebniciach alebo na tabuli, vnímanie vyučujúceho a prípadné sledovanie projekcie, nástenných vyobrazení a pod.

Denné osvetlenie v školách
Ing.
Richard
Drahoš
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
V priebehu vyučovania sa zo svetelného hľadiska striedajú pozorovacie vzdialenosti (zošit, tabuľa), ktoré so sebou prinášajú nielen neustálu zmenu zaostrenia oka (akomodáciu), ako aj zmenu adaptácie oka súvisiacu s jasovými podmienkami (readaptácia). Veľká miera readaptácie významne ovplyvňuje únavu zraku, a tým aj koncentráciu, logické myslenie a ďalšie funkcie mozgu. Preto vhodné svetelné podmienky v školách významne ovplyvňujú kvalitu získavania informácii a závažným spôsobom ovplyvňujú pracovný výkon žiakov, zrakovú únavu a únavu organizmu ako celku.
Osvetlenie v školách sa zabezpečuje denným svetlom, ktoré prechádza cez okenné otvory (denné osvetlenie) a sústavou celkového umelého osvetlenia, ktorá sa spravidla doplňuje miestnym osvetlením, napr. tabule. Medzi hlavné požiadavky na denné a umelé osvetlenie v školách patrí - osvetlenosť, rozloženie jasov, smerovosť svetla, variabilita svetla, podanie farieb a zábrana oslnenia.
Požiadavky na osvetlenie v školách
Vnútorné priestory v školách sa podľa funkcie a využitia rozdeľujú na:
-
bežné učebne (pevným alebo voľným usporiadaním lavíc),
-
špeciálne (zvláštne) učebne (odborné učebne, laboratória, dielne a pod.).
V bežných učebniach spravidla ide o trvalý pobyt žiakov (viac ako 4 hodiny denne a viac ako jedenkrát za týždeň) a v špeciálnych učebniach ide o krátkodobý pobyt žiakov (menej ako 4 hodiny).
V § 20 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. [1] sa uvádza, že v novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriaďovať v:
a)
obytných miestnostiach bytov,
b)
izbách ubytovacích zariadení internátneho typu,
c)
denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu,
d)
učebniach škôl okrem špeciálnych učební,
e)
lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vo vyhláške MZ SR č. 527/2007 Z.z. [2] je v § 24 ods. 3 uvedené "Priestorové vybavenie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež zariadenia (na výchovu a vzdelávanie) musia zodpovedať veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom deti a mládeže a veľkostnému typu a účelu zariadenia". Požiadavky na denné osvetlenie v tejto vyhláške nie sú uvedené, treba ich hľadať v právnych predpisoch a v technických normách, ktoré sa venujú problematike osvetlenia vnútorných priestorov vo všeobecnej rovine.
Vo vyhláške MZ SR č. č. 259/2008 Z.z.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.