Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Doutnání organických materiálů

Dátum:

O doutnání nebo hoření stohu organického materiálu se lze dočíst velmi často. Procesy, jež k těmto jevům vedou, ale netrvají minuty, nýbrž dny až týdny. V tomto článku je popsán celý proces samozahřívání vedoucímu k doutnání. Vzhledem k dlouhodobosti procesů se lze velmi dobře zaměřit na prevenci, některé z těchto metod jsou zde popsány. Doutnání můžeme definovat jako bezplamenné hoření. Tento jev je typický pro organické materiály jako je dřevný prach, seno, sláma a mn oho dalších materiálů. Počátek doutnání může být způsobem dvěma hlavními způsoby. Prvním z nich je iniciace externím zdrojem, např. horkým povrchem, jiskrami. Druhým způsobem jsou biochemické procesy probíhající přímo v organické hmotě. Organické materiály jsou skladovány s uché s obsahem vlhkosti kolem 14 - 15%. Materiály, které nejsou dostatečně suché jsou ideálním místem pro rozvoj aktivit mikroorganismů. Za hranici pro tyto procesy je považováno 18 - 20% [1]. V článku je podrobněji rozebrána iniciace na horkém povrchu a také biochemické procesy vedoucí k samozahřívání.

Doutnání organických materiálů
Ing.
Ilona
Šimoníková
Iniciace organického materiálu na horkém povrchu
Teplota vznícení (tj. teplota horkého povrchu, při níž dojde ke vznícení) je důležitým parametrem pro jednotlivé materiály. Je jedním z kritérií, podle nichž je popsáno chování materiálu. Existují dva různé definice [6]. Kritická teplota vznícení je teplota povrchu v okamžiku iniciace. Nebo také může být definována jako minimální teplota pece obsahující vzorek určený k iniciaci. Na obrázku č. 1 jsou uvedeny výsledky experimentů pro teplotu vznícení. Výsledky jsou sestaveny jako distribuce počtu jednotlivých naměřených teplot (obr. č. 1).
Obr. č. 1:
Souhrn výsledků měření teploty vznícení dřevného materiálu [6]
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Termická degradace
Proces samozahřívání organických materiálů lze rozdělit do tří fází [1]:
1.
Fyziologická
- je charakterizovaná jako progresivní. To znamená, že probíhá dýchání a rozmnožování mikroorganismů. Rostlinné enzymy rozkládají organické materiály, přičemž se uvolňoje teplo. Pokud je materiál skladován na hromadě, dochází pouze k omezenému odvodu tepla. Organický materiál je velmi špatný vodič tepla, to znamená, že v případě zvýšení teploty uvnitř skladované hromady nedochází k jejímu ochlazení rychle a proto jsou zde příznivé podmínky pro biochemické procesy. Při dosažení teploty 40 - 45 stupňů C dochází k odumírání rostlinných buněk a zástavě procesu dýchání. V případě, že je obsah vlhkosti v materiálu pod 28% (a dále se snižuje vlivem vysoušení), zastavuje se rozvoj mikroorganismů a teplota začíná klesat (neprobíhají další procesy vedoucí k samozahřívání).
2.
Mikrobiologická
- vzhledem k rostoucí teplotě a vlhkosti jsou ideální podmínky pro rozvoj mikrooganismů (bakterie, plísně atd.). Okolo 30 stupňů C se rozvíjejí mezofi lní mikroorganismy. Ty při dalším zvyšování teploty hynou a při teplotách okolo 50 - 60 stupňů C přežívají už jen termofi lní mikroorganismy. Při činnosti těchto mikroorganismů dochází k dalšímu uvolňování tepla, jeho hromadění a také produkci organických kyselin (především kyseliny octové), čímž je možné cítit charakteristický kyselý zápach (typický pro tuto fázi samozahřívání). Pokud nedojde k přerušení nárůstu teploty vlivem provedení preventivních opatření, dochází k dalšímu nárůstu teploty.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.