Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Európska inšpekčná kampaň 2014

Dátum:

Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (ďalej "SLIC") rozhodol v roku 2014 viesť kampaň zameranú na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine. Na prípravu a koordináciu kampane bola zriadená pracovná skupina, ktorej predsedá Estónsko. Členmi sú zástupcovia Írska, Poľska, Dánska, Veľkej Británie a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Úlohou pracovnej skupiny bolo pripraviť inšpekčnú a zároveň aj informačnú kampaň zameranú na zamestnávateľov a zamestnancov.

Európska inšpekčná kampaň 2014
RNDr. Mgr.
Jana
Ištóková
Národný inšpektorát práce, Košice
Cieľom kampane je predchádzať nehodám a úrazom spôsobeným pošmyknutiami, zakopnutiami a pádmi na rovine. Kampaň je v celoeurópskom meradle zameraná na tieto hospodárske sektory:
-
produkcia/výroba potravín,
-
HoReCa (hotely, reštaurácie, catering),
-
spracovanie kovov,
-
zdravotníctvo,
-
maloobchod, veľkoobchod (skladovanie).
Informačné aktivity kampane podporuje aj video s postavičkou Napo pripravené v roku 2013 Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ide o hlavnú postavu animovaného seriálu, ktorá je bežným zamestnancom, ktorý sa môže stať obeťou situácií, ktoré nemôže ovplyvniť, ale dokáže tiež identifikovať nebezpečenstvá alebo riziká a predkladá dobré návrhy na zlepšenie bezpečnosti a organizácie práce.
Pošmyknutia a zakopnutia
Pošmyknúť sa alebo zakopnúť môže každý bez ohľadu na vek, povolanie a zdravotný stav. Nikto z nás si nemôže byť istý, že sa mu takáto nehoda nestane. Na pád kolegu sa však často pozeráme skôr ako na vtipnú udalosť, obzvlášť ak nedôjde k vážnym zraneniam.
K pošmyknutiu dôjde pri náhlom poklese trakcie medzi podlahou a chodidlom osoby, ktoré sa začne pohybovať rýchlejšie, než zvyšok tela. Najčastejšou príčinou pošmyknutí sú mokré alebo klzké podlahy a ľad na chodníkoch.
K zakopnutiam dochádza vtedy, keď chodidlo počas pohybu uviazne, no zvyšok tela sa zo zotrvačnosti pohybuje ďalej vpred. Hlavnými príčinami zakopnutí sú prekážky na chodbách a zlá údržba pracoviska.
Štatistické pozadie
Európske štatistické údaje
Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou nehôd vo všetkých hospodárskych sektoroch.
Podiel takýchto prípadov je 24% zo všetkých úrazov na pracovisku.
Podľa publikácie
"Príčiny a okolností pracovných úrazov v EÚ"
pády na tej istej úrovni tvoria spolu asi 14% všetkých nehôd, ktoré majú za následok práceneschopnosť trvajúcu dlhšie ako 3 dni. Podľa predbežných údajov bolo toto číslo v roku 2010 až 15%. Z toho vyplýva, že väčšina pádov sa udeje na rovnakej úrovni.
Graf č. 1:
Podiel pracovných úrazov v dôsledku pádov z celkového počtu všetkých pracovných úrazov v roku 2010
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Podiel pracovných úrazov v dôsledku pádov na tej istej úrovni je najväčší v oblasti výroby - 24%. V oblasti dopravy, skladovania a v stavebníctve je podiel 15% a v oblasti obchodu 14%.
Pády na tej istej úrovni sú najčastejšou príčinou pracovných úrazov najmä v prípade starších ľudí a tvoria u ľudí vo veku od 45 do 54 rokov 27%, vo veku 55 až 64 rokov 33% a u ľudí vo veku nad 65 rokov dokonca až 45% zo všetkých pracovných úrazov.
Najväčší podiel úrazovosti v dôsledku pošmyknutí a zakopnutí je v organizáciách a podnikoch s počtom zamestnancov do 50. V rozdelení podľa pohlavia je úrazovosť v dôsledku pádov na rovine vyššia u mužov (66%). Pošmyknutia a zakopnutia môžu mať vážne následky v podobe zranení, ako sú zlomeniny alebo otras mozgu. V 35% prípadov je následkom práceneschopnosť v trvaní najmenej jedného mesiaca.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.