Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Manipulace s břemeny

Dátum:

Článek vychází ze zásad správné praxe a je souhrnem všeobecných požadavků týkajících se činností spojených s ruční manipulací. Tyto zásady lze, díky jejich široké platnosti velmi dobře aplikovat v praxi kteréhokoliv podniku / firmy a napomoci tak k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí.

Manipulace s břemeny
Miroslav
Šilar
ABB s. r. o., Jablonec nad Nisou
Úvod
Za ruční manipulaci je obecně považována řada činností, zahrnujících přepravu nebo přenášení břemen pomocí rukou nebo fyzické síly. Patří sem zdvihání, přenášení, tlačení a tažení.
Přibližně 30% úrazů vzniká jako výsledek ruční manipulace, z toho ve 45% se jedná o úrazy zad. Součástí problému je fakt, že tyto úrazy si často žádají dlouhodobou pracovní neschopnost, a dojde-li k obnovení dříve vykonávaných činností, i riziko dalšího úrazu.
Tab. č. 1: Potenciály nebezpečí
I----------------------I-----------------------------------------------------I I  Nebezpečná zóna  I Popis nebezpečí (potenciál k úrazu)         I I----------------------I-----------------------------------------------------I I Manipulace s výrobky I 1. Úrazy bederní páteře způsobené nesprávným    I I  a materiálem,   I  držením těla při zdvihání.            I I skladování, apod.  I 2. Nesprávné umístění břemene při zdvihání a    I I           I  přenášení.                    I I           I 3. Při přepravě, ukládání a přenášení vybavení či  I I           I  nářadí může dojít k úrazu kvůli špatné      I I           I  manipulaci, zdvihání a přenášení.        I I----------------------I-----------------------------------------------------I I Nevhodné pracovní  I 1. Úrazy bederní páteře způsobené nesprávným    I I    polohy    I  držením těla.                  I I           I 2. Tlačení či tažení nadměrnou silou.        I I           I 3. Opakující se pohyby při montáži nebo demontáži  I I           I  produktu.                    I I----------------------I-----------------------------------------------------I
Hodnocení rizik
Jako u všech aktivit, i zde je potřeba vyhodnotit rizika, aby bylo možné určit, která opatření je třeba učinit. K vyhodnocení rizik ruční manipulace je zapotřebí vzít v úvahu následující faktory:
-
úkol,
-
břemeno,
-
pracovní prostředí,
-
fyzické schopnosti jednotlivců,
-
techniky manipulace.
a)
Úkol
Při vyhodnocování rizika určete, zda úkol zahrnuje:
1.
Držení břemen daleko od těla?
2.
Kroucení, hrbení těla nebo dosahování vzhůru?
3.
Práce mimo podlahu?
4.
Velký svislý pohyb?
5.
Přenášení na dlouhé vzdálenosti?
6.
Namáhavé tlačení či tažení?
7.
Nepředvídatelné pohyby břemen?
8.
Opakující se manipulace?
9.
Nedostatečná přestávka či čas na odpočinek?
10.Pracovní tempo vynucené procesem?
Obr č. 1: Vyhodnocení úkolu
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
b)
Břemeno
Při hodnocení břemene musí být vzato v úvahu, zda je břemeno:
1.
Těžké ve smyslu veli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.