Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Oboznámenie zamestnanca s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pracovnej zmluve

Dátum:

Oboznámenie zamestnanca s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pracovnej zmluve
JUDr.
Danica
Bedlovičová
právnik, mediátor
ŤAŽKÁ UJMA NA ZDRAVÍ PRI PRACOVNOM ÚRAZE - dňa 13.6.2013 utrpela pani A. W. ťažký úraz ľavého oka, ktorý znamená trvalé následky.
Dňa 13.6.2013 o 7:00 hod nastúpila poškodená A. W. ako obsluha rezacieho stroja na použité textílie na prevádzku zamestnávateľa na spracovanie textilu. Po oboznámení s predmetom práce, ktorým bolo orezávanie pevných častí na rezacom stroji z textilných zvrškov, jej bol ráno dovezený k rezaciemu stroju na ktorom pracovala zviazaný balík textílií. Balík, cca o hmotnosti 90 kg, bol previazaný 3 oceľovými páskami. Poškodená vzala nožnice na plech položené na stole v prevádzke a snažila sa prestrihnúť prvú pásku na balíku. Zohla sa k balíku zboku a prestrihla napruženú oceľovú pásku v polovici výšky balíka. Uvoľnená páska jej vystrelila cez ľavé oko. Po zranení okamžite oznámila úraz nadriadenému. Ten ju poslal na ošetrenie k lekárovi, čo si poškodená zabezpečila telefonicky cez svojho priateľa.
PRI VÝKONE INŠPEKCIE PRÁCE BOLO ZISTENÉ, že poškodená nebola preukázateľne oboznámená pri nástupe do zamestnania z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce, čím zamestnávateľ porušil ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.