Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Písomný pokyn na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

Dátum: Rubrika: VZORY

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom písomného pokynu pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je stanoviť opatrenia a podmienky protipožiarnej bezpečnosti.

[Názov spoločnosti]

[OPP ZD-001-001]

Strana 1 z 5

[Logo spoločnosti]

Písomný pokyn na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[01]

 

ÚČel

Účelom písomného pokynu pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je stanoviť opatrenia a podmienky protipožiarnej bezpečnosti.

Oblasť platnosti

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti [......................................], a pre všetky osoby, ktoré sa so súhlasom spoločnosti zdržujú v jej priestoroch.

Použité Značky a skratky

OPP          Ochrana pred požiarmi

TPO/ŠPO  Technik požiarnej ochrany/špecialista požiarnej ochrany

PHP          Prenosný hasiaci prístroj

PTZ           Požiarnotechnické zariadenia

Identifikačné údaje

 

Oddelenie / Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

 

 

 

 

Preveril:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.