Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Posúdenie časového úseku pri práci z domácnosti, ak vznikne potreba presunu z domácnosti na pracovisko zamestnávateľa

Dátum: Rubrika: PORADŇA

Praxou bola položená nasledujúca otázka v kontexte § 250b ods. 2 Zákonníka práce (aplikovateľného aj na § 52 ods. 2 Zákonníka práce) – ako sa posudzuje cesta z domácnosti zamestnanca (kde sa práca v tomto kontexte vykonáva) na pracovisko zamestnávateľa, keď sa zamestnanec výnimočne na výzvu
vedúceho zamestnanca v pracovnom čase musí dostaviť na toto pracovisko (pretože ide o úlohy, ktoré nie je možné urobiť z domácnosti zamestnanca, t. j. cez e-mail, telefonicky, videohovor)? Ide o pracovný čas (§ 85 ods. 1 Zákonníka práce), cestu do zamestnania (§ 220 Zákonníka práce) alebo iný inštitút? Započítava sa táto cesta z domácnosti na pracovisko zamestnávateľa do pracovného času?

Jedenásta časť Zákonníka práce, t.j. § 250b, upravuje pravidlá, ktoré majú prednosť pred pravidlami ostatných častí Zákonníka práce, pričom sa použije len "počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu".
Ustanovenie § 250b ods. 2 Zákonníka prácevymedzuje osobitné pravidlá pre prácu z domácnosti a
de facto
nadväzuje na § 52 ods. 2 Zákonníka práce
ako práca z domácnosti za mimoriadnych okolností, ktorá nie je domáckou prácou alebo teleprácou
(pozn.: mimoriadnou okolnosťou je aj mimoriadna situácia či núdzový stav vyvolaný pandémiou, keď sa odporúčalo alebo "prikazovalo" tam, kde je to možné, vykonávať prácu z domácnosti).
Položená otázka znie, či sa cesta z domácnosti na pracovisko a späť v pracovnom čase započítava do o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.