Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Právna úprava OOPP

Dátum:

Právne predpisy v oblasti osobnej ochrany pri práci na Slovensku sú v súčasnosti aktuálne, keďže sú harmonizované s legislatívou EÚ a spĺňajú požiadavky na BOZP. Ochrana zamestnancov pri práci je upravená najmä Zákonníkom práce, v právnych predpisoch z oblasti BOZP a inšpekcie práce. Výroba, skúšanie a uvádzanie na trh sa riadi predpismi v oblasti technických požiadaviek na výrobky a technickými normami pre jednotlivé druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Právna úprava OOPP
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Aktuálne predpisy v oblasti ochrany zamestnancov prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej "OOPP") možno rozdeliť do štyroch základných skupín:
-
právne predpisy SR (zákony, nariadenia vlády a pod.),
-
právne predpisy EÚ pre OOPP a OOP,
-
slovenské technické normy (STN, STN EN ISO),
-
vnútorné predpisy zamestnávateľa (napr. smernica o prideľovaní OOPP, prevádzkový poriadok a pod.).
OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží, alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom. Definícia vychádza z ustanovení Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP. Podľa ods. 2 nariadenia vlády OOPP nie je bežný pracovný odev, uniforma a obuv, prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc, prostriedok používaný pri cestnej doprave, športový výstroj, prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky sú určené na zabránenie vplyvu nebezpečných, alebo škodlivých faktorov práce (faktorov pracovného prostredia, materiálov, pracovných prostriedkov a pod.), alebo zmiernenie ich účinkov na človeka. Predovšetkým sú určené na individuálne použitie, v aktuálnom čase chránia len jedného konkrétneho zamestnanca.
V praxi sa využívajú najmä princípy kolektívnej ochrany alebo vylúčením zamestnanca z oblasti pôsobenia nebezpečenstiev. Ak to nie je možné uskutočniť, využíva sa individuálna ochrana prostredníctvom OOPP.
Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov vo vzťahu k OOPP na Slovensku
Zamestnávateľ aj zamestnanci majú vo vzťahu k problematike OOPP svoje práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v nasledovných predpisoch:
Zamestnávateľ
- Zákonník práce - zákon č. 311/
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.