Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Problém predlžovania pracovného života a jeho hlavné vplyvy na vývoj európskych politík

Dátum:

Problém predlžovania pracovného života a jeho hlavné vplyvy na vývoj európskych politík
Ing.
Laurencia
Jančurová
Zvýšenie oficiálnej vekovej hranice odchodu do dôchodku a podporovanie podielu starších ľudí na trhu práce sú stratégie, ktoré prijali vlády v celej Európe na zníženie dosahu demografických zmien. Aj keď sa miera zamestnanosti 55 až 64-ročných zvýšila, ľudia stále odchádzajú z trhu práce pred dosiahnutím oficiálneho veku odchodu do dôchodku.
Faktory, ktoré ovplyvňujú podiel starších pracovníkov na ekonomicky činnom obyvateľstve, sú početné a zložité. Okrem iných patria medzi ne dôchodkové politiky, pružnosť v pracovnom prostredí, pracovné podmienky, postoje k starším pracovníkom, dostupnosť služieb pre pracovnú rehabilitáciu a podporu návratu do zamestnania, a zdravie. Tvorcovia politík preto stoja pred náročnou úlohou, keď navrhujú politiky na podporu predĺženého pracovného života.
V priebehu posledných 50-tich rokov vzniklo viacero koncepcií a modelov vo výskume problematiky starnutia obyvateľstva a v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.