Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Prvá pomoc pri dopravných úrazoch

Dátum:

Prvá pomoc pri dopravných úrazoch
Mgr.
Beáta
Macejková
RZP - Asistenčné služby, s.r.o., Trenčín
Úrazy všeobecne sú v SR príčinou smrti v 8%. Vznikajú najčastejšie v súvislosti s cestnou premávkou, na pracoviskách a pri športovej činnosti. Sú dlhodobo najčastejšou príčinou smrti vo vekovej skupine 15 až 44 ročných. Dopravná úrazovosť má dlhodobo vysoký výskyt, pričom najčastejšou príčinou dopravných nehôd a s nimi spojených úrazov je nesprávne konanie človeka. Viac ako 80% dopravných nehôd zapríčiňuje človek svojím neprimeraným konaním - zbytočne rizikovou a neprimeranou jazdou, nesústredenosťou počas vedenia vozidla, preceňovaním vlastných schopností, únavou vedúcou k mikrospánku neprispôsobením techniky jazdy okolnostiam a poveternostným podmienkam, nepoužívaním ochranných bezpečnostných pásov a pod.
Rizikoví účastníci dopravných nehôd
Vodičmi, ktorí spôsobujú závažné a smrteľné dopravné nehody, sú najčastejšie mladí muži, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia kratšie ako 2 roky. Ich rizikové správanie je spôsobené nedostatkom rešpektu, absenciou vodičských skúseností a precenením vlastných schopností.
Deti sú najčastejšími účastníkmi dopravných nehôd hlavne v mestách, keď sa po cestných komunikáciách pohybujú bez sprievodu dospelej osoby. Zranené sú najčastejšie práve deti mladšieho veku 7 až 9 rokov, hlavne počas letných prázdninových mesiacov.
Dôsledky dopravnej nehody
Typ, rozsah a závažnosť zranenia závisí hlavne od mechanizmu úrazu, nárazovej rýchlosti, dynamiky pohybu, hmotnosti automobilu, terénu, kde nehoda vznikla a ďalších okolností (napr. následného vzniku požiaru, zosunu - prevrátenia auta zo svahu, dopadu auta do hlbokej vody s utopením cestujúcich...).
Úrazy pri veľkej rýchlosti auta (nad 150 km/hod.) bývajú spravidla smrteľné.
Pre jednotlivé mechanizmy úrazov sú typické určité poranenia - napr. pri čelnom náraze auta vznikajú úrazy chrbtice a miechy (tzv. strižný mechanizmus chrbtice) a vnútrolebečné poranenia, pri náraze hrudníkom a bruchom o volant vznikajú zlomeniny rebier a vnútorné krvácania, pri úrazoch motocyklistu prioritne úrazy hlavy...
Najzraniteľnejšími a "najslabšími" účastníkmi dopravných nehôd sú jednoznačne chodci.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.