Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Rozhovor s Ing. Zuzana Michnicová

Dátum:

AUTONOM TALENT (R) Inovatívny prístup k meraniu stresovej záťaže Od roku 2002 realizuje Ing. Zuzana Michnicová v spoločnosti TIMAN s.r.o. poradenské projekty pre firemných a individuálnych klientov. Viedla divíziu poradenských produktov spoločnosti a od roku 2015 je projektovým manažérom metódy AUTONOM TALENT(R) pre Slovensko. Aktuálne prednáša na tému AUTONOM TALENT(R) inovatívny prístup k meraniu stresovej záťaže na pracovisku, v rámci série workshopov EU-OSHA Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Rozhovor s Ing. Zuzana Michnicová
Redakcia časopisu BOZP
Prečo je dôležité zaoberať sa stresom na pracovisku?
Náš nervový systém sa od predhistorických čias nezmenil, avšak množstvo podnetov v práci aj v súkromí neúmerne narástlo, narušila sa rovnováha medzi výkonom a odpočinkom a nastúpil stres. Zjednodušene, je to ako matematická rovnica s viacerými premennými. Ak sčítate vaše zručnosti, osobnostné predpoklady, odbornosť a vynásobíte nulovou energiou a zlým zdravotným stavom, váš celkový výkon rapídne klesá.
Je dôležité rozlišovať pozitívny a negatívny - chronický stres. My sa snažíme klientov našimi odporúčaniami usmerniť do pásma tzv. eustresu - čo je zdravá, ochranná a motivačná miera stresu pre dlhodobo udržateľný výkon.
Čo je cieľom AUTONOM TALENT(R)?
Súčasným trendom v rozvoji zamestnancov je využitie osobného potenciálu každého človeka. Ak zamestnanec presne vie, aký dokáže podať výkon a aké má zdroje energie, v čom sú jeho silné stránky, kde naopak potrebuje rozvoj, výrazne mu to uľahčí jeho pracovný aj osobný život. Úspešní ľudia veľmi dobre poznajú svoje talenty a potenciál. Sú schopní vytvoriť rovnováhu medzi výkonom a následnou regeneráciou, vhodne čeliť výzvam, bez prekročenia svojich osobných možností.
Na čom je postavená metodika AUTONOM TALENT(R)?
Ide o vedecky overenú metódu založenú na technológií biologickej diagnostiky. V roku 1996 ju rozpracovala pracovná skupina v zložení European Society of Cardiology, the North American Society of Pacing Electrophysiology v spolupráci s Queensland University of Technology (QUT) a bola overovaná na vzorke viac ako 5 000 manažérov. Základom je 24-hodinové meranie variability srdcovej frekvencie (ďalej "HRV"). HRV je medicínsky pojem známy v kardiológii,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.