Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Sociálna legislatíva v cestnej doprave

Dátum:

Sociálna legislatíva v cestnej doprave
Ing.
Ján
Trcka
Národný inšpektorát práce, Košice
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") zasahuje do mnohých oblastí a má svoje špecifiká, na ktoré sa musí zamestnávateľ a jeho zamestnanci podľa druhu vykonávanej práce prioritne zamerať. Či už ide o oblasť BOZP na stavenisku, pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami, pri práci s nebezpečnými chemickými látkami alebo oblasť BOZP v doprave, každá kategória si vyžaduje okrem znalosti všeobecných predpisov aj znalosť predpisov týkajúcich sa konkrétnej problematiky.
Oblasť BOZP v doprave sa vo všeobecnosti člení na štyri základné skupiny, a to na: cestnú, železničnú, vodnú a leteckú. Najmä pri cestnej doprave sa stále viac kladie dôraz na sociálne predpisy v tejto oblasti a na ich dodržiavanie.
Čo je vlastne sociálna legislatíva v cestnej doprave, koho sa týka, aký má vplyv na BOZP a čo je jej cieľom?
Je možné pre bežného vodiča nákladného vozidla orientovať sa v množstve predpisov?
Platí, že cieľom predpisov upravujúcich túto oblasť je zlepšiť sociálnu stránku povolania vodiča nákladnej a autobusovej dopravy a znížiť počet nehôd zapríčinených týmito vozidlami. Napĺňanie tohto cieľa právnou úpravou siaha až do 70-tych rokov minulého storočia. Nárast výkonov v cestnej doprave v 60-tych rokoch minulého storočia, potreba zvýšenia bezpečnosti pri preprave tovarov motorovým
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.