Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Svetový deň bezpečnosti

Dátum:

Svetový deň bezpečnosti
doc. Ing.
Vojtech
Mikloš
PhD.
Hutnícka fakulta - KIM, TU Košice
Práca tvorí veľkú časť života každého občana a bezpečnosť a ochrana zdravia sú významnou otázkou na každom pracovisku. Je preto dôležité, aby všetci občania EÚ boli vedomí svojich práv v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch EÚ. Rok 2013 je zameraný na práva každého občana EÚ. Cieľom agentúry EU-OSHA v priebehu Európskeho roka občanov je povzbudzovať občanov a organizácie k spolupráci pri presadzovaní osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšovaním povedomia o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre občanov EÚ.
28. apríla oslavuje Medzinárodná organizácia práce (ILO) Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb na celom svete. Cieľom kampane na zvýšenie povedomia je upriamiť medzinárodnú pozornosť na nové trendy v oblasti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.