Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Výber relevantných predpisov z legislatívy

Dátum:

Výber relevantných predpisov z legislatívy
JUDr.
Judita
Richterová
Zo Zbierky zákonov vyberáme:
Čiastka 3/2015 - 31.01.2015
č. 9 - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2015.
č. 10 - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2015.
Čiastka 5/2015 - 12.02.2015
č. 13 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2015.
č. 14 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2015.
Čiastka 9/2015 - 25.02.2015
č. 23 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon nadobudol účinnosť 15. marca 2015.
č. 25 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.