Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vzdelávanie v poskytovaní prvej pomoci

Dátum:

Vzdelávanie v poskytovaní prvej pomoci
Mgr.
Beáta
Macejková
RZP - Asistenčné služby, s.r.o., Trenčín
Význam prvej pomoci
V situáciách bezprostredného ohrozenia života rozhoduje o živote človeka krátky časový úsek.
Po piatich minútach zastavenia obehu začína nezvratné štrukturálne poškodzovanie mozgových buniek - centra, ktoré určuje žitie človeka a kvalitu jeho života. Práve týchto niekoľko minút je vyhradených na záchranu života poskytnutím prvej pomoci.
Od poskytnutia prvej pomoci závisí, ako sa bude sled udalostí ďalej odvíjať a aký bude konečný výsledok záchrany života.
Súčasný stav vo vzdelávaní v poskytovaní prvej pomoci
Systematické vzdelávanie verejnosti v poskytovaní prvej pomoci výrazne absentuje. V praxi sa často stretávame s neposkytnutím adekvátnej pomoci človeku v zdravotnej tiesni. Najčastejšou príčinou nie je neochota pomôcť (vyjadrujúca negatívny postoj človeka), ale neschopnosť konať. Neposkytnutie pomoci je spôsobené nedostatkom vedomostí a zručností, neistotou v rozhodovaní a strachom z možných dôsledkov konania. Prvá pomoc je pritom o jednoduchých a účelných výkonoch, ktoré je možné vykonať kdekoľvek.
Vzhľadom na vysokú mieru úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia a úrazy v SR je vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej "NZS") a prvej pomoci jednou z ciest, ako ovplyvniť prežívanie život ohrozujúcich stavov, znížiť invaliditu, dlhodobú práceneschopnosť a umožniť návrat do života so zachovaním čo najlepšej kvality, bez neurologického deficitu a trvalých následkov.
V roku 2007 bol Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky schválený Národný program vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci (ďalej len "národný program"). Cieľom národného programu bolo vytvorenie systému vzdelávania pre poskytovanie NZS , ktorej súčasťou je aj prvá pomoc, s rešpektovaním všeob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.