Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a určenie jej členov

Dátum: Rubrika: VZORY

Predstavujeme ďalší zo série dokumentov vypracovaných spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom tohto dokumentu je zriadenie a vymenovanie protipožiarnej asistenčnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len "PPH") a určenie zodpovednosti PPH v prípade prevencie pred vznikom požiaru a v prípade vzniku požiaru na danom pracovisku.

[Názov spoločnosti]

OPP ZD-004-002

Strana 1 z 2

[Logo spoločnosti]

Zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a určenie jej členov

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[04]

 

ÚČEL

Účelom tohto dokumentu je zriadenie a vymenovanie protipožiarnej asistenčnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „PPH“) a určenie zodpovednosti PPH v prípade prevencie pred vznikom požiaru a v prípade vzniku požiaru na danom pracovisku.

Oblasť platnosti

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti [................................] a pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v jej priestoroch a objektoch.

Použité Značky a skratky

PPH    Protipožiarna hliadka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa

OPP    Ochrana pred požiarmi

TPO    Technik požiarnej ochrany

Identifikačné údaje

 

Oddelenie / Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

TPO

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.