Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2021

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad splatnosti poistného za január 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za január 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021. Záujemcom o od...

Kto a ako si môže odložiť splatnosť odvodov za január 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 29. januára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdz...

NRSR:Malým firmám sa môže znížiť administratíva pri koncesionárskych poplatkoch

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Firmy s malým počtom zamestnancov by sa už nemuseli zaoberať zháňaním potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať tzv. koncesionárske poplatky. Zbavenie sa tejto administrat...

Dôležité informácie pre žiadateľov o príspevok z projektu Prvá pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dáva do pozornosti podmienky súvisiace s projektom „Prvá pomoc“, ktoré sa týkajú niektorých zamestnávateľov a SZČO. Súčasne informuje, že zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný...

NRSR: Poslanci posunuli úpravu daňového bonusu do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa by sa mali zmierniť. Je to cieľom vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVI...

Sociálna poisťovňa si elektronicky vymieňa informácie o pracovných úrazoch v rámci EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v januári 2021 spustila elektronickú výmenu informácií pre oblasť pracovných úrazov a chorôb z povolania v rámci EÚ. Táto výmena funguje od 4. januára 2021. Ide o projekt s názvom Implementácia elektronickej výmeny informácií o ...

Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) neuvádza

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla od 1. januára 2021 povinnosť zamestnávateľom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od jeho sprístupnenia Sociálnou poisťovňou zamestnávateľom.

Zamestnávatelia a SZČO, pozor! Je tu nová možnosť odkladu splatnosti poistného za január 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR z 27. januára 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021 do 30. jún...

Vláda chce zmierniť podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – Vláda chce zmierniť podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a pomôcť tak daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou nového koronav...

Vláda: Testovať zamestnancov môže aj zamestnávateľ či pracovná zdravotná služba

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – Testovať zamestnancov a ich rodinných príslušníkov môže po novom na základe zmluvy s firmou aj pracovná zdravotná služba, ale aj zamestnávateľ, ktorý má zriadené certifikované odberové miesto a disponuje zdravotníck...

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo hospodárstva SR Zdroj: MH SR

S cieľom napomôcť naplniť uznesenie vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2020 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov najmä v prevádzkach, v kt...

MPSVaR: Zachránili sme 7 447 pracovných miest z nahlásených hromadných prepúšťaní

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam ostal trh práce v druhom polroku 2020 stabilný. Minulý rok firmy, v rámci hromadných prepúšťaní, plánovali zrušiť 10 276 pracovných miest, napokon z nich zachovali 7 447 miest. Ministe...

Prvá pomoc podporuje tretinu pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už takmer 863 miliónov eur a podporilo celkovo 2 686 101 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Projekt „Prvá pomoc“, vďaka ktorému sme podporili tretinu pr...

V decembri si našlo prácu viac ako 8000 nezamestnaných

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila o 0,19 percent...

Manuál MH odporúča testovanie zamestnancov prevádzkam s viac ako 250 ľuďmi

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 20. januára (TASR) – Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v priamo vo firmách odporúča Ministerstvo hospodárstva (MH) SR najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov. Pokiaľ majú o t...

Pri nároku na pandemické ošetrovné sa nič nemení – naďalej platia rovnaké podmienky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V súvislosti s častými otázkami verejnosti ohľadom nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa pripomína, že v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa nateraz nič nemení. Od 11. januára 2021 zostávajú rovnaké. V prípade akýchkoľvek zmi...

Sociálna poisťovňa upozornila viac ako 6 tisíc zamestnávateľov na neodovzdané výkazy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v januári 2021 odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 zamestnávateľom a upozornila ich na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november 2020. Na základe upozornenia 1 140 zamestnávateľov dodatočne za...

Ak ste pracovali v zahraničí a teraz pokračujete v práci z domu, sociálne poistenie sa vám nemení

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu mnohí v zahraničí pracujúci zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aktuálne vykonávajú prácu z domu, tzv. „home office“. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v tejto situácii nemus...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.