Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2023

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2022 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finanč...

Dostali ste výpis z osobného dôchodkového účtu v II. pilieri? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky klientov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Dôchodkové správcovské spoločnosti mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Sporitelia sa po doručení týchto výpisov obracajú s viacerými otázkami aj na Sociálnu poisťovňu. S...

Investície do zlepšenia rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia v Štokholme. Zástupcovia jednotlivých krajín Európskej únie na zasadnutí diskutovali o význame rodového plánovania pre posilnenie po...

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur. Za prvý týždeň ide o takmer rovnaký počet žiadostí, ako...

Dane môžete po novom platiť kartou

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Klienti môžu dane po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou od dnešného dňa spustila do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy (PFS).

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny začal oficiálne používať nový ukazovateľ nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou indikátora P...

Sociálna poisťovňa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu aj na podnet zamestnávateľa, vlani vykonala celkovo 64 tisíc kontrol

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca môže Sociálna poisťovňa vykonať aj na podnet zamestnávateľa. Kontrola sa pritom vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. V roku 2022 pobočky Soci...

Generálny pardon 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prináša nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušila cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostred...

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Na podanie te...

II. pilier pomôže efektívne zhodnotiť úspory

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Tie nadobudnú účinnos...

Pomôcka pre zamestnávateľov – manuál na nahlasovanie analytických údajov

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia majú od 1. januára 2023 novú povinnosť – oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluvu a zároveň aj dohodu o vykonaní pr...

Aký je vývoj na trhu práce sa dozviete už aj v podcastoch

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu p...

Sociálna poisťovňa radí: Ak sa Vám od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžete požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rodičia, ktorí počas mimoriadnej situácie (trvá od 12. marca 2020 do súčasnosti) už poberali dávku pandemické ošetrovné a medzičasom sa im zmenili príjmy (vymeriavací základ), z ktorých sa dávka vypočítava, môžu pobočku Sociálnej poisťovne požiada...

Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytov...

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO a dobrovoľne poisteným: Novú výšku poistného je potrebné uhradiť do 8. februára 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Už len týždeň zostáva samostatne zárobkovo činným osobám  (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO), aby v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023 uhradili nové sumy poistného. Odvody za január 202...

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.