Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Protokol z hodnotenia ergonómie pracoviska

Dátum: Rubrika: VZORY

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom dokumentu je oboznámenie zamestnávateľa z hodnotenia pracovných polôh z hľadiska práce a hodnotenie ergonomického vybavenia pracovísk.

[Názov spoločnosti]

[PZS OD-026]

Strana 1 z 3

[Logo spoločnosti]

Protokol z hodnotenia ergonómie pracoviska

Platnosť od:

[DD.MM.RRRR]

Číslo vydania:

[01]

 

ÚČEL

Účelom dokumentu je oboznámenie zamestnávateľa z hodnotenia pracovných polôh z hľadiska práce a hodnotenie ergonomického vybavenia pracovísk. Protokol je zameraný na preventívne vyhľadávanie rizík vyplývajúcich z pracovných podmienok, ktoré následne umožňujú prostredníctvom účinných opatrení znížiť záťaž vyplývajúcu z faktorov práce a pracovného prostredia na najnižšiu možnú mieru, a predchádzať tak poškodeniam.

OBLASŤ PLATNOSTI

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti [........................................] a pre všetky osoby, ktoré sa so súhlasom vedúceho zamestnanca spoločnosti zdržujú v jej priestoroch a objektoch v spoločnosti ­[........................................].

Použité skratky

MZ SR    Ministerstvo zdravotníctva

NR SR     Národná rada Slovenskej republiky

PZS         Pracovná zdravotná služba

RÚVZ      Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Identifikačné údaje

 

Oddelenie / Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Dátum

Podpis

Vypracoval:

 

 

 

 

Preveril:

 

 

 

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.