Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Výpomoc rodinného príslušníka a nelegálne zamestnávanie
Drobní podnikatelia - živnostníci pri svojom podnikaní často potrebujú výpomoc rodinných príslušníkov, aby dokázali zabezpečiť plynulý chod svojej prevádzky. Pri tejto činnosti však nesmú zabúdať na právne podmienky ustanovené zákonom o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý vo vzťahu k občanom SR pre neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania žiada vo všeobecnosti od zamestnávateľa splnenie dvoch základných podmienok:
1.
založenie pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru s osobou, ktorá pre neho vykonáva závislú prácu a zároveň
2.
prihlásenie osoby vykonávajúcej závislú prácu pre zamestnávateľa do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.
Postup, ktorý musí zamestnávateľ pre splnenie týchto dvoch podmienok dodržať, je presne ustanovený v Zákonníku práce a v zákone o sociálnom poistení.
Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vyvodzuje inšpekcia voči dotknutým zamestnávateľom právnu zodpovednosť a pri zistení tohto deliktu im vzhľadom na povinnosť uvedenú v zákone o inšpekcii práce ukladá finančnú sankciu.
Tieto podmienky sú však v niektorých prípadoch, zvlášť pri drobnom podnikaní, naozaj prísne, a preto zákon o nelegálnom zamestnávaní, pamätá aj na živnostníkov, ktorí pri svojom podnikaní potrebujú využiť výpomoc svojich najbližších. Zákon pre túto skupinu podnikateľov upravuje výnimku zo zákazu nelegálneho zamestnávania a priamo uvádza, čo nie je nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou.
Podnikateľovi - fyzickej osobe môžu pri podnikateľskej činnosti vypomáhať bez povinnosti uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu:
-
príbuzní v priamom rade, ktorými sú v podľa Občianskeho zákonníka - otec, syn, vnuk, matka, dcéra a vnučka,
-
súrodenec,
-
manžel (manželka).
Súčasne však pre nich platia tieto podmienky:
-
musia byť dôchodkovo poistení alebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.