Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Inšpekcia práce v jadrovej energetike za rok 2016
Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva na celom území Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra. Cieľom inšpekcie práce bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike. Zameraním bola kontrola stavu BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, počas prác vykonávaných pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární, plnenie povinností zamestnávateľov a zamestnancov na pracoviskách jadrových zariadení a účasť na kolaudáciách pri uvádzaní nových objektov a zariadení do prevádzky.
Na pracoviskách jadrových zariadení bolo skontrolovaných spolu 25 zamestnávateľských subjektov, v ktorých bolo vykonaných 28 previerok inšpekcie práce, t.j. v troch subjektoch boli vykonané dva výkony inšpekcie práce.
Bolo zistených celkovo 236 nedostatkov z toho 48 závažných. Išlo hlavne o:
-
nedostatky pri montáži a demontáži lešenia a pri práci na lešení,
-
nedostatočne vedená technická dokumentácia od vyhradených technických zariadení,
-
nevykonané odborné prehliadky a odborné skúšky a úradné skúšky na technických zariadeniach v pravidelných lehotách,
-
chýbajúce kryty na strojových zariadeniach,
-
nedostatky v skladových priestoroch (napr. pri skladovaní chemických látok, nebezpečné uloženie materiálu atď.).
Z hľadiska úrazovosti na pracoviskách jadrových zariadení nebol v roku 2016 zaznamenaný žiaden smrteľný pracovný úraz ani úraz s ťažkou ujmou na zdraví.
Inšpektori práce sa pravidelne zúčastňovali na koordinačných poradách organizovaných stavebníkom Slovenské elektrárne, a.s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.