Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Výnimky z povinnosti dodržiavať pravidlá sociálnej legislatívy v cestnej doprave
Výnimky z povinnosti dodržiavať pravidlá o časoch jazdy, o prestávkach v práci a o dobách denného a týždenného odpočinku vydané podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 462/2007 Z.z.") sa udeľujú v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (ďalej "nariadenie č. 561/2006"). Takéto výnimky sa udeľujú iba na dopravné činnosti vykonávané za mimoriadnych okolností alebo dočasne najviac na 30 dní v naliehavých prípadoch.
Výnimky resp. osvedčenia o udelení výnimky sa nevydávajú pre dopravné činnosti uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006 (ako je napr. doprava vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu a pod.).
V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 462/2007 Z.z. nie je reálna a dôvodná potreba na udeľovanie výnimiek pre dopravné činnosti, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006, nakoľko sa pravidlá podľa § 6 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z.z. nevzťahujú na cestnú dopravu vykonávanú na území SR vozidlami uvedenými v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006.
Z uvedeného vyplýva, že pre vozidlá charakterizované v čl. 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006 nie je potrebné udeľovať výnimku a vydávať osvedčenie o jej udelení, nakoľko sa na tieto vozidlá nevzť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.