Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Vyhodnotenie mimoriadnej inšpekčnej celoslovenskej úlohy
Inšpektoráty práce v období december 2015 až február 2016 vykonávali inšpekciu práce v rámci mimoriadnej celoslovenskej úlohy zameranej na bezpečnosť pri práci v obchodných reťazcoch a veľkoskladoch potravín.
Cieľom mimoriadnej celoslovenskej previerky zameranej na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v obchodných reťazcoch a veľkoskladoch potravín bolo preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti posudzovania rizík pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami so zreteľom na pôsobenie faktorov pracovného prostredia a hodnotenie fyzickej záťaže. Pri výkone inšpekcie práce vo vybraných kontrolovaných subjektoch sa inšpektoráty práce zamerali najmä na:
-
prideľovanie vhodných OOPP všetkým zamestnancom (vrátane dohodárov),
-
posúdenie rizika pri ručnej manipulácii s bremenami,
-
dodržiavanie smerných hmotnostných limitov a hodnotenie fyzickej záťaže,
-
hodnotenie mikroklimatických podmienok (chlad - chladiace boxy, teplo - pekárne na prevádzkach) a s ním súvisiacu povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci.
V oblasti dodržiavania ustanovení Zákonníka práce inšpektori práce pri výkone previerok kontrolovali plnenie povinností zamestnávateľa v oblasti poskytovania mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, práce nadčas, nočnej práce a v oblasti vedenia evidencie pracovného času.
Inšpektoráty práce vykonali v rámci celoslovenskej úlohy 165 inšpekcií práce. Pri výkone inšpekcie práce bolo z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.