Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve
Cieľom previerok zameraných na kontrolu v oblasti stavebníctva, ktoré boli zo strany inšpektorátov práce vykonané s celoslovenskou pôsobnosťou v roku 2015, bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve - búracie práce, práce vo výškach a zemné práce, a to bez ohľadu na to, aký právny subjekt je stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah.
Predmetom výkonu inšpekcie práce bolo preverenie technického zabezpečenia v oblasti BOZP a preverenie úrovne prijatých opatrení na zníženie rizika a úrovne kontrolnej činnosti zamestnávateľa, kontrola riadenia a koordinácia vykonávaných prác medzi jednotlivými účastníkmi výstavby vrátane kontroly vyhradených technických zariadení (ďalej "VTZ"), kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.
Pri zemných prácach bol výkon zameraný na kontrolu vykonaných bezpečnostných opatrení pri výkopoch a líniových stavbách, a to hlavne na kontrolu paženia, debnenia, vystuženia alebo svahovania a na kontrolu realizovaných opatrení zabraňujúcich nebezpečenstvu pádu osôb do voľných výkopov z hľadiska ich odbornej a technickej realizácie.
Pri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.