Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone z 12. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka podmienok na vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby a podmienok na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v príslušnej oblasti ochrany práce. Požiadať o vydávanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov už bude môcť aj iná ako právnická osoba. Precizujú a menia sa podmienky na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Zavádza sa požiadavka na trojročnú odbornú prax odborného zástupcu. Definujú sa požiadavky na odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v príslušnej oblasti ochrany práce, ktorým je fyzická osoba spĺňajúca požiadavky odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie. Definujú sa požiadavky na odborného zástupcu a školiteľa. Požiadavky na školiteľa sa rozdeľujú do troch oblasti: školiteľ pre všeobecné požiadavky, školiteľ osobitné požiadavky - teoretická časť a školiteľ pre osobitné požiadavky - praktická časť. Precizujú sa aj porušenia, pre ktoré Národný inšpektorát odoberie oprávnenie na výchovu a vzdelávanie. Zmena zákona č. 124/2006 Z.z. nadobudne účinnosť 1. júla 2015. V súlade s navrh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.