Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Kontrola zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Inšpektoráty práce vykonali v roku 2013 spolu 15 974 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 13 840 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 47 002 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov.
Výkonmi inšpekcie práce bolo zistených 541 subjektov - zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 1 056 fyzických osôb.
Počet 1 056 nelegálne zamestnávaných fyzických osôb zahŕňa 518 nelegálne zamestnávaných žien a 538 nelegálne zamestnávaných mužov. Inšpektori práce v roku 2013 zistili aj nelegálne zamestnávanie mladistvých v počte 24 fyzických osôb a nelegálne zamestnávanie cudzincov v počte 13 fyzických osôb.
Využívanie práce cudzincov v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. bolo zistené u skupiny občanov členských štátov EÚ - odhalené bolo nelegálne zamestnávanie 3 občanov Poľska, ktorých prácu využívali zamestnávatelia v odvetví stavebníctva. U skupiny cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 10 osôb, z ktorých 5 bolo nelegálne zamestnávaných zamestnávateľmi v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb.
Odhalenými prípadmi porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania boli naznačené aj počtom zistení najvýznamnejšie rizikové odvetvia ekonomických činností. Počty nelegálne zamestnávaných fyzických osôb boli najvyššie v odvetviach ekonomických činností ako sú odborné, vedecké a technické činnosti s 221 zisteniami nelegálneho zamestnávania fyzických osôb, stavebníctvo s 215 zisteniami nelegálneho zamestnávania fyzických osôb a ubytovacie a stravovacie služby so 185 zistenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.