Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Previerky zamerané na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na zariadeniach nízkotlakových kotolní
Cieľom previerok bolo zistiť dodržiavanie ustanovení právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri prevádzke nízkotlakových kotolní. Úloha bola realizovaná ako celoslovenská úloha v období od 1. augusta do 15. novembra 2013, pričom počas uvedeného obdobia
bolo skontrolovaných 93 organizácií, v ktorých bolo zistených spolu 831 nedostatkov, z toho 17 závažných. Celkovo boli uložené postihy vo výške 4 600 Eur.
Aj keď celkový počet nedostatkov je vysoký, inšpektoráty práce pred udeľovaním pokút uprednostnili výchovné pôsobenie na subjekty, nakoľko inšpekcia práce sa v prevažnej miere týkala malých organizácií, v ktorých neboli v predchádzajúcom období vykonané inšpekcie práce. Najviac nedostatkov bolo zistených v oblasti vyhradených technických zariadení, keďže zameranie previerok bolo orientované na túto oblasť.
Na účely zlepšenia súčasného stavu BOZP v súvislosti s prevádzkou nízkotlakových kotolní, ktoré sa nachádzajú v značnom počte prevádzkových budov a objektov treba, aby v subjektoch prevádzkujúcich kotolne bola zvýšená pozornosť zameraná najmä na:
-
vykonávanie preventívnej údržby pracovných prostriedkov a zariadení podľa technickej dokumentácie výrobcu, ktorú treba zohľadniť v miestnom prevádzkovom poriadku kotolne,
-
vedenie prevádzkového denníka s ohľadom na údaje p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.