Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Zhodnotenie inšpekcie práce za prvý polrok
Počas 1. polroka 2013
orgány inšpekcie práce vykonali kontrolu v 12 517 subjektoch,
kde sa zamerali na dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vrátane bezpečnosti technických zariadení a faktorov pracovného prostredia a na dozor v oblasti PPV so zreteľom presadzovania ochrany zamestnancov pri práci.
Z celkového počtu subjektov bolo najviac kontrol vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ďalej u podnikateľov - fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri, následne u zahraničnej osoby, v rozpočtových organizáciách a v akciových spoločnostiach.
Z hľadiska spotrebovaného času bolo najviac výkonov inšpekcie práce zameraných na kontrolu BOZP a na kontrolu PPV. Zvyšný čas obsiahli kontroly nelegálneho zamestnávania a kontroly sociálnej legislatívy v doprave.
Inšpekcia v oblasti BOZP
Kontroly orgánov inšpekcie práce v oblasti BOZP opäť preukázali nedostatky v koncepciách politiky BOZP v kontrolovaných subjektoch, ktoré mnohokrát nekorešpondujú s aktuálnymi požiadavkami BOZP. Spomínané dokumenty nehodnotia riziká komplexne pri všetkých pracovných činnostiach vykonávaných zamestnancami.
Vo vypracovaných dokumentoch chýbali vhodné a efektívne opatrenia na elimináciu zostatkových rizík.
Často sa vyskytujúcim problémom bolo aj
nedostatočné oboznamovanie zamestnancov,
ktoré je vykonávané len na všeobecnej úrovni a nezahŕňa všetky nebezpečenstvá, ohrozenia a z nich vyplývajúce riziká vyskytujúce sa v subjekte.
Na nedostatočnej úrovni je vykonávaný praktický zácvik zamestnancov.
Pri výkone inšpekcie práce bolo zistených 25 403 porušení predpisov BOZP v kontrolovaných subjektoch.
Najviac porušení predpisov bolo zistených v objektoch vyhradených technických zariadení (ďalej "VTZ").
Nedostatky v oblasti VTZ, či už elektrických, plyno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.