Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Nová stratégia Slovenskej republiky v oblasti BOZP
Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 114 z 20. februára 2008, skončila svoju platnosť v roku 2012. Na zasadnutí Koordinačného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý je poradným orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre koordinovanie aktivít štátnych orgánov v oblasti BOZP, boli vyhodnotené ciele a úlohy tejto koncepcie. Možno konštatovať, že hlavný cieľ Európskej stratégie a aj koncepcie t.j.
zníženie pracovnej úrazovosti o 25%, bol splnený.
Dňa 10. júla 2013 Vláda SR schválila uznesením č. 391/2013 materiál s názvom "Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020". Celý materiál je prístupný na webovej stránke http://www.rokovania.sk.
Aj v rokoch 2013 až 2020 bude cieľom stratégie BOZP znižovanie pracovnej úrazovosti, a to najmä smrteľných pracovných úrazov a úrazov s celoživotnými následkami, eliminovanie príčin chorôb z povolania a podpora zamestnávateľov a zamestnancov pri preventívnej činnosti a prijímaní účinných opatrení na zlepšenie BOZP.
Stratégia BOZP nadväzuje na známe zámery, ciele a nástroje pripravovanej stratégie Európskej únie v oblasti BOZP do roku 2020.
Choroby z povolania a závažné priemyselné havárie, evidované orgánmi inšpekcie práce
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.