Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Mimoriadna previerka v logistických centrách
Národný inšpektorát práce realizoval prostredníctvom všetkých ôsmich inšpektorátov práce v období od 10. 4. do 31.5.2013
mimoriadnu celoslovenskú previerku zameranú na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov (ďalej "PPV") v logistických centrách.
Cieľom bolo preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom, registrovania pracovných úrazov, vydávania vnútorných predpisov o BOZP a kontrola práce s motorovými vozíkmi. Predmetom kontroly v oblasti PPV bolo preverenie povinnosti zamestnávateľa v oblasti dodržiavania ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa dĺžky pracovného času, doby odpočinku, prestávok v práci, náležitosti pracovných zmlúv, ako aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.