Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Školenie inšpektorov práce v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu
Projekt "Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce", ktorý sa začal realizovať v marci 2012 ako národný projekt podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, pokračuje aj v roku 2013.
V 15-om týždni kalendárneho roka sa v rámci zvyšovania špecializačného vzdelávania inšpektorov uskutočnilo prvé tohoročné školenie vybraných inšpektorov k faktorom pracovného prostredia. Zvyšovanie odbornosti k tejto problematike je naplánované na dva kurzy, každý s trvaním 5 pracovných dní a prebieha v teoretickej a praktickej úrovni vzdelávania. Za lektorov vzdelávania boli vybraní odborníci z praxe v oblasti objektivizácie faktorov pracovného prostredia, odborníci z radov preventívnych lekárskych služieb a orgánov verejného zdravotníctva. Vzdelávanie je zamerané na všetky faktory pracovného prostredia, vrátane ergonómie, psychosociálnych rizík, vyšetrovanie príčin chorôb z povolania a ich odškodňovania, ako aj návrhu opatrení na elimináciu ne priaznivých pôsobení škodlivých faktorov na pracoviskách a opatrení na ochranu zdravia. V rámci školenia sa diskutovalo aj o náplni vstupných, periodických a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok, ktorých prvoradým cieľom je ochrana zdravia zamestnancov.
V rámci škodlivých faktorov, karcinogénov a mutagénov bude v druhom plánovanom kurze, ktorý bude prebiehať v 17-om kalendárnom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.