Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Zmeny v Zákonníku práce v centre pozornosti inšpekcie práce
Na zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej "Zákonník práce") reaguje Národný inšpektorát práce tým, že do plánu činnosti na rok 2013 zaradil
celoslovenskú kontrolu zameranú na dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Previerky budú prebiehať počas celého roka, ich ukončenie je naplánované na 31.10.2013 a budú zamerané na kontrolu dodržiavania zákonných náležitostí pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej činnosti s cieľom zamedziť obchádzanie príslušných ustanovení Zákonníka práce.
Inšpektori práce budú sledovať hlavne dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru písomne a dohodnúť v nich všetky predpísané náležitosti, dodržiavanie povinnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Ďalej povinnosť viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa uzatvoriť dohodu o brigádnick
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.