Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Informačný systém vnútorného trhu a smernica o službách
Národný inšpektorát práce zabezpečuje okrem iného prostredníctvom určených koordinátorov agendu v rámci informačného systému vnútorného trhu (ďalej "IMI"). Ide o elektronickú výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ, ktorú navrhla Európska komisia, pričom do systému sa môžu dostať a pracovať s ním len určené osoby kompetentných inštitúcii. Spolupráca medzi členskými štátmi sa uskutočňuje priamo medzi dotknutými orgánmi s cieľom zjednodušiť a urýchliť výmenu informácií týkajúcich sa uznávania odborných spôsobilostí a vykonávania služieb na vnútornom trhu (napr. činností na ktoré sa v zmysle slovenskej legislatívy vyžaduje oprávnenie) a tiež v oblasti vysielania zamestnancov. Tieto informácie sa dostávajú prostredníctvom systému IMI priamo kompetentnému orgánu v inom členskom štáte, pričom komunikácia prebieha najmä v anglickom jazyku.
Najčastejšie ide o preverenie firiem, ktoré vysielajú svojich zamestnancov do iných členských štátov, kde vykonávajú prácu. Môže sa stať, že takíto zamestnanci utrpia pracovný úraz, takže treba zistiť totožnosť firmy, preveriť či v konkrétnych prípadoch nejde o nelegálne zamestnávanie a iné náležitosti spadajúce do pôsobnosti inšpekcie práce. Administratívna spolupráca na základe smernice o službách umožňuje príslušným orgánom získať potrebné informácie priamou komunikáciou so svojimi protistranami v iných ČŠ. Pomáha zaistiť, aby dohľad neviedol k zdvojeniu kontrol alebo k neopodstatneným prekážkam pre poskytovateľov služieb. V súčasnosti vyvíja NIP snahu o zapojenie a zaregistrovanie ďalších kompetentných inštitúcií SR do systé
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.