Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza kořenových příčin při vyšetřování pracovních úrazů

Dátum:

Praxe ukazuje, že výsledkem procesu šetření pracovních úrazů bývá často stav, kdy kořenové příčiny incidentů zůstávají neobjasněny. V důsledku toho není možno na incident adekvátně reagovat a nemohou být přijata ani potřebná nápravná preventivní opatření. Hlavním cílem článku je položit důraz na důležitost systematického přístupu k procesu šetření incidentů, jakož i jejich důkladné analýzy.

Analýza kořenových příčin při vyšetřování pracovních úrazů
PhDr.
Miroslav
Šilar
Zemský ředitel pro oblast HSE ABB s.r.o., Praha
Existuje řada různých teorií či praktických postupů, jež se používají k vyšetřování nehod a ke kategorizaci či typům chyb. Každá taková teorie či postup mají své vlastní přednosti. V rámci článku se zaměříme na tři základní typy chyb, ke kterým by případně mohlo dojít a které jsou založeny na typech opatření pro řízení rizik, jež je možno aplikovat na řízení konkrétního rizika. Jedná se o kontrolní opatření zaměřená na fyzické, systémové a lidské faktory.
Příčinný řetězec událostí
Fyzické faktory
Při řízení rizik používáme mnoho fyzických kontrolních prvků. Tyto prvky mohou být prvky různých forem, ale mohou zahrnovat jednoduché věci, jako jsou překážky, hrazení nebo ochranné systémy, značení či sofi stikovanější bezpečnostní zařízení, jako např. senzory, zabezpečovací zařízení, osobní ochranné pomůcky, atd. To, co tyto prvky zajišťují, je v podstatě poskytnutí fyzické bariéry mezi chráněnými osobami a příslušným nebezpečím. V sofistikovanějších případech mohou působit takovým způsobem, aby bylo příslušné nebezpečí odstraněno činností určitého druhu bezpečnostního zařízení. Jednoduchým příkladem by byl zabezpečený ochranný kryt, kde otevření tohoto krytu by ve skutečnosti znamenalo vypnutí stroje nebo příslušného obvodu, a tudíž by nedošlo k žádnému nebezpečí přítomnému ve fázi, když se pracovník obsluhy nachází uvnitř stanovené nebezpečné zóny. Mezi fyzické chyby či poruchy je rovněž možno zahrnout špatné či neodpovídající podmínky v daných prostorách nebo na pracovišti, jako jsou například otvory v podlahách, poškozené či kluzké podlahy nebo podlahy s překážkami, poškozené prostředky přístupu, neefektivní odvětrání výfukových zpl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.