Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") pripravoval v kritický deň v sklade materiál na vyskladnenie. V určený čas bolo pri sklade pristavené auto, ktoré malo vyskladnený materiál expedovať na miesto určenia. Poškodený pripravil materiál na vyskladnenie, vyšiel na ložnú plochu auta po rebríku typu A, ktorý si roztvoril a pristavil k jednej z bočných strán ložnej plochy auta. Vodič sedel v aute a kolega skladník AB podával poškodenému kartóny s materiálom. Po naložení materiálu chcel poškodený zísť dole z ložnej plochy nákladného auta. Chytil sa obomi rukami bočnice auta, ktorú prekročil, pričom stál na ramene bočnice z vonkajšej strany. Nohou chcel zísť dole, vtom sa mu ruky vyšmykli a dopadol zadnou časťou tela na zem. Následkom pádu došlo u poškodeného k poraneniu chrbtice, ktoré bolo lekárom posúdené ako ťažká ujma na zdraví.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako skladník na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 2 roky, 4 mesiace a 10 dní.
-
Poškodený bol školený a preskúšaný zo znalosti predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, naposledy dva týždne pred vznikom pracovného úrazu.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bol poškodený zdravotne spôsobilý vykonávať pridelenú prácu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.