Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad
Zamestnanec XY (ďalej len "poškodený") utrpel pracovný úraz, keď počas práce na stavbe, spočívajúcej v prípravných prácach na odstraňovaní starého betónového podkladu na oprave komunikácie pomocou elektrického zbíjacieho kladiva vstúpil do nebezpečného priestoru stavebného stroja. Došlo k zasiahnutiu poškodeného lyžicou stroja a k jeho pritlačeniu o susediaci objekt, čím došlo k pracovnému úrazu poškodeného, ktorý utrpel zranenie hrudného koša a panvy.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako stavebný robotník na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 1 rok a 5 mesiacov.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bol poškodený zdravotne spôsobilý vykonávať prácu na stavbe.
-
Absolvoval školenie z predpisov B
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.